Risk Analizi

Risk Analizi

Yapılarda dış yıldırımdan korunma tasarımı yapabilmenin 1.şartı IEC62305-2. böümde belirtilmiş olduğu gibi risk analizi yapılmalıdır. Yapılan risk analizi sonucu çıkacak sonuca göre belirlenen seviyeye göre dış yıldırımlık tasarımı ilgili seviyedeki küre çapına göre yuvarlanan küre metodu ile yapılır.

Risk analizi yapılırken ekonomik can kaybı, kamu hizmetleri kaybı, kültürel mirasın kaybı ve ekonomik kayıplar göz önünde bulundurulur. Risk seviyesini düşürmeye yönelik önlemleri alınarak IEC62305’ e göre tasarım yapılır.

Duruma göre çıkan risk seviyesinin üstünde de önlemler alınabilir. Patlayıcı ortam yada benzeri ortamlara yönelik özel olarak alınması gereken önlemleri ilgili standartlara göre yapmak zaruridir. Risk analizi yapacak olan kişinin IEC 62305 ve ilgili sektör standartlarına hakim olması doğru bir analiz yapılması noktasında önem arz etmektedir.

Harici yıldırım koruma ile iletkenler arasındaki elektriksel izolasyon (yakalama uçları,iniş iletkenleri ve doğal yıldırımdan korunma sistemi parçaları ile bina içinde korunacak metal ve elektrik tesisatının arasındaki izolasyon kastediliyor) “s” ayırma mesafesi ile sağlanır.